Supporting Partners

Våra supporting partners ger stöd till ett värde på 25 till 199 tkr genom att instifta stipendier, bidra finansiellt eller med pro bono-tjänster.