Jämföra i Python

Det finns tre stycken enkla uttryck i Python som man kan använda för att jämföra olika data. De första två är krokodil-munnar som pekar åt olika håll. När man skriver till exempel ”3 > 4” frågor vi datorn är 3 större än 4. Datorn testar detta och svara antingen ja eller nej. I Python kallar vi ja för True (sant), och nej för False (falskt).

Jämför-uttryck Tecken Exempel
större än > 3 > 4
mindre än < 3 < 4
lika med == 3  == 4