Nu vill vi att robotarmen ska slänga alla andra saker i soptunnan. Det kan vi göra genom att lägga till något som kallas för else.


if föremål == "helt":
lägg_i_speciell_låda()
else:
släng_i_soptunna()

Med den här koden kommer alla föremål som är hela läggas i den speciella lådan och alla trasiga föremål kommer slängas i soptunnan.

Det går också bra att lägga en if-sats inuti en if-sats som vi kan se i exemplet nedan.


if föremål == "helt":
if färg == "röd":
lägg_i_speciell_låda()
else:
släng_i_soptunna()

I det här fallet kommer föremålet hamna i den speciella lådan om föremålet är helt och har färgen röd. När vi lägger if-satser inuti if-satser eller if-satser inuti en for-slinga är det viktigt att vara noggrann med indenteringen, alltså hur många tabbs varje rad litter på så att rätt kod ligger inuti rätt saker.

Nu är det dags att hoppa tillbaka till äventyret ute i universum och använda if-satser i koden!

När vi använder if-satser kan vi göra fler jämförelser än att bara jämföra om två saker är lika. Till exempel kan vi jämföra om en variabel är mindre än ett visst värde som if gissningar < 10:. Här kommer en tabell med jämförelseoperatorer som vi kan använda.

Operator Betydelse
== Lika med
!= Skilt från
< Mindre än
> Större än
<= Mindre än eller lika med
>= Större än eller lika med

Ge exempel?

Med hjälp av and och or kan vi också skapa intervall att jämföra med. Om vi till exempel enbart de personerna som är över 100 cm och under 175 cm får åka med vår rymdkarusell kan vi testa personernas längd genom att skriva if längd > 100 and längd < 175:. Nu kommer koden i if-satsen enbart köras om personen har en längd som är mellan 100 och 175 cm.

I en if-sats kan vi även göra flera jämförelser genom att använda orden and och or. Om vi till exempel vill kolla om färgen på ett föremål är antingen röd eller blå kan vi göra det genom att skriva if färg == "röd" or färg "blå":. Då kommer koden som ligger inuti if-satsen köras om färgen är antingen röd eller blå. Vi kan även kolla om ett föremål både har färgen röd och är trasigt. Då skulle vi kunna skriva if färg == "röd" and trasig == True:. Koden i if-satsen kommer då endast köras om färgen är röd och föremålet är trasigt.