Ledtrådar

Länkar till ledtrådar

Öppna projekten (ledtrådarna)

  • Klicka på länken
  • Tryck på ”Ladda ner”
  • Gå till scratch.mit.edu
  • Klicka på ”Create”
  • Välj File > Load from Computer och välj filen du precis laddade ned
  • Nu kan ni kika på ett fungerande projekt av den speltyp ni valt 🙂