Hello World! Stipendieprogram 2020

Vi behöver ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Genom Hello World!s Stipendieprogram får fler barn och unga chansen att upptäcka och utvecklas inom digitalt skapande. Varje stipendiat blir en Hello World!-ambassadör och har möjlighet att inspirera andra barn och unga till att testa på digitalt skapande! För varje stipendiat får också fyra andra deltagare reducerade avgifter, för att möjliggöra för fler att delta i vår verksamhet.

Stipendierna instiftas av våra Partners och genom bidrag från andra privatpersoner eller organisationer. Tack för att ni är med och tänder framtidens digitala stjärnor!

Nu är första omgången av ansökan till Hello World!s stipendieprogram 2020 öppen!

Sök till stipendieprogrammet!

Som stipendiat får du en oförglömlig lägervecka och ett helt års deltagande på Hello World! Meetups i våra meetupstäder Stockholm, Göteborg och Malmö, helt utan kostnad. Du får också möjlighet att inspirera fler barn och unga till att utforska digitalt skapande!

Vem kan söka?

För att ansöka ska du vara du vara 8–18 år, och det är lättast om du redan är medlem hos Hello World!. Det blir du HÄR tillsammans med din vårdnadshavare och det är såklart helt gratis.

Hur söker man?

Vi har en och samma ansökan till alla våra olika stipendier. Du ansöker genom att svara på några frågor om dig själv och motivera varför du vill utforska eller utvecklas inom digitalt skapande. Du ansöker via video (eller om du inte vill det, via en text).

Psst! Om du har rätt till reducerade avgifter, är det bra att ansöka om det innan du söker stipendier, då vissa av stipendierna är riktade till de med lägre inkomst.

När söker man?

Du kan boka din lägervecka redan innan du vet om du får stipendium eller ej – får du stipendium betalar vi tillbaka deltagaravgifterna.

Om du ansöker innan den 26 januari kommer du med i första omgången och får besked senast den 3 februari (två dagar innan bokningen till lägret öppnar). Vi kommer att ha två till omgångar under våren. Efter första omgången får du besked om du blivit antagen till stipendieprogrammet eller inte. Om inte, så sparar din ansökan till senare omgångar, så du kan få flera chanser.

Lycka till!

Möjliggör för fler att upptäcka digitalt skapande – bidra till våra stipendier!

Med varje stipendium tänder ni fem digitala stjärnor. En utvald stipendiat blir er digitala ambassadör och ytterligare fyra barn och unga, som annars inte hade haft möjlighet att åka på läger, kan delta i vår verksamhet tack vare reducerade avgifter. Att instifta stipendier är ett konkret, personligt och effektivt sätt att investera i social hållbarhet.

Instifta stipendier

Om du inte kan instifta ett helt stipendium, kan du också bidra med valfritt belopp till våra stipendier.