Hello World! Stipendier för kreativa barn och unga med digitala intressen!

Vi behöver få ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Stipendiaterna får en oförglömlig lägervecka tillsammans med andra som älskar digitalt skapande och ett helt års gratis deltagande på Hello World! Meetups hos våra partnerföretag i Stockholm och Göteborg. Tjejstipendierna är instiftade för att främja digitalt intresse hos unga tjejer och icke-binära och kan därför bara sökas av dem.

Stipendierna skapas av våra Partners och genom bidrag från er alla som också vill vara med och uppmuntra digitalt skapande!

Instifta stipendium

Tack för era ansökningar!

Sommaren 2019 fick 173 deltagare sin lägervecka genom ett stipendium, en siffra vi är stolta över. Tack för alla fina ansökningar som kom in!

Vi har en GEMENSAM ansökningsprocess för alla stipendier – du behöver alltså bara skriva en ansökan! För att ansöka måste du vara 8–18 år, och det är lättast om du redan är medlem och registrerad som BARN hos Hello World! Det blir du kostnadsfritt här tillsammans med din vårdnadshavare.

Du kan boka din lägervecka och meetups redan innan du vet om du får stipendium eller ej – får du stipendium betalar vi tillbaka deltagaravgifterna till kommande event!

Vi har löpande urval så du kan ansöka när som helst och kommer i fråga för alla öppna stipendier där du uppfyller urvalskriterierna.

Psst! Se till att ha ansökt om reducerad avgift innan du söker stipendium, då vissa stipendier har det som kriterium!

Sök stipendium här!

Stipendier som instiftats av våra partnerföretag 2019

Sök stipendier genom våra samarbetsorganisationer 2019!

Sök våra Hello World! stipendier 2019 - alla kan vara med och bidra!