Hello World! Stipendier för kreativa barn och unga med digitala intressen!

Vi behöver få ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Stipendiaterna får en oförglömlig lägervecka tillsammans med andra som älskar digitalt skapande och ett helt års gratis deltagande på Hello World! Meetups hos våra partnerföretag i Stockholm, Göteborg och Växjö. Tjejstipendierna är instiftade för att främja digitalt intresse hos unga tjejer och icke-binära och kan därför bara sökas av dem.

Stipendierna skapas av våra Partners och genom bidrag från er alla som också vill vara med och uppmuntra digitalt skapande!

Sök stipendium!

Vi har en GEMENSAM ansökningsprocess för alla stipendier – du behöver alltså bara skriva en ansökan! För att ansöka måste du vara 8–18 år, medlem och registrerad som BARN hos Hello World! Det blir du kostnadsfritt här tillsammans med din vårdnadshavare.

Boka gärna din lägervecka redan nu så att du får plats när du önskar – får du stipendium betalar vi tillbaka lägeravgiften!

Vi har löpande urval så du kan ansöka när som helst och kommer i fråga för alla öppna stipendier där du uppfyller urvalskriterierna.

Psst! Se till att ha ansökt om reducerad avgift innan du söker stipendium, då vissa stipendier har det som kriterium!

Sök stipendium här!

Sök stipendier som instiftats av våra partnerföretag 2019

Sök stipendier genom våra samarbetsorganisationer 2019!

Sök våra Hello World! stipendier 2019 - alla kan vara med och bidra!