Trafiklab delar ut stipendium för att möjliggöra för fler att upptäcka och utforska digitalt skapande!

Trafiklab vill att det ska vara enklare, smidigare och roligare att åka kollektivt i Sverige. För att komma dit behövs innovativa digitala tjänster. Genom att instifta stipendium hoppas Trafiklab bidra till att tända framtidens digitala stjärnor som visar vägen mot en ny digital värld!

Som stipendiat får du en oförglömlig lägervecka på Hello World! Camp och ett helt års deltagande på Hello World! Meetups i våra meetupstäder Stockholm, Göteborg och Malmö, helt utan kostnad. Du får också möjlighet att inspirera fler barn och unga till att utforska digitalt skapande!

OM TRAFIKLAB

Vi är flera aktörer som vill öka resandet med kollektivtrafik, bland annat genom att möjliggöra utvecklandet av bättre resetjänster. Därför har vi skapat Trafiklab. Trafiklab är en community för öppen trafikdata. En plats där du som utvecklare kan ta del av data och API:er för kollektivtrafiken i Sverige och enkelt kan få den information du behöver för att utveckla vassa tjänster. Vi vill också göra det lättare för dig att visa upp vad du gjort och att få inspiration från vad andra redan skapat. Vi är stolta över den data och de API:er vi kan visa upp idag, men vet vi att det finns mycket kvar att göra. Vi bakom Trafiklab vill hjälpa till att öppna upp fler datakällor och förbättra de befintliga.

Vår stipendiat 2020

Vår stipendiat 2019

Tidigare stipendiat (2018)