Mentimeter ❤️ Hello World!

Mentimeter öppnar dörren till digitalt skapande för fler!

Vi behöver ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Genom Hello World!s stipendier har fler barn och unga fått chansen att upptäcka och utvecklas inom digitalt skapande.

För att öppna dörren för fler, har vår supporting partner Mentimeter sedan 2019 instiftat totalt 3 stipendier som har möjliggjort att fler barn och unga har kunnat delta på Hello Worlds aktiviteter till ett reducerat pris eller helt kostnadsfritt.

Under pandemin har den digitala klyftan blivit allt tydligare och vi på Hello World! har lagt i en extra växel för att faktiskt kunna nå alla barn. Därför har vi under 2022 ersatt stipendierna med ett koncept för kostnadsfri uppsökande verksamhet som fokuserar på att nå barn från underrepresenterade grupper, däribland tjejer, icke-binära och barn från icke-akademiker hem. Utöver det har vi möjliggjort att barn och unga från hushåll med en inkomst under 30 000 kr/månad numera kan delta helt kostnadsfritt på våra meetups och digitala kollo Hello Sommar. 

 

Tack Mentimeter för ert stora engagemang och viktiga stöd. Tillsammans tänder vi framtidens digitala stjärnor!

OM MENTIMETER

Mentimeter wants to have a positive effect on the world. Fundamentally we do this by providing a great product that gives fun and interactive meetings and presentations to the world. As a complement to this fundamental, we also lead and sponsor projects and initiatives which have a positive impact, Hello world is one of these initiatives!

Mentimeter aspires to build the world’s most beautiful interaction and presentation software that is easy to use and that you will love. Every day we help thousands of customers all over the world conduct smarter workshops, meetings, events and education sessions. And most importantly, we help them become true stars on stage.