MathWorks ❤️ Hello World!

MathWorks öppnar dörren till digitalt skapande för fler!

Vi behöver ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Genom Hello World!s stipendier har fler barn och unga fått chansen att upptäcka och utvecklas inom digitalt skapande.

För att öppna dörren för fler, har vår supporting partner MathWorks sedan 2019 instiftat totalt 3 stipendier som har möjliggjort att fler barn och unga har kunnat delta på Hello Worlds aktiviteter till ett reducerat pris eller helt kostnadsfritt.

Under pandemin har den digitala klyftan blivit allt tydligare och vi på Hello World! har lagt i en extra växel för att faktiskt kunna nå alla barn. Därför har vi under 2022 ersatt stipendierna med ett koncept för kostnadsfri uppsökande verksamhet som fokuserar på att nå barn från underrepresenterade grupper, däribland tjejer, icke-binära och barn från icke-akademiker hem. Utöver det har vi möjliggjort att barn och unga från hushåll med en inkomst under 30 000 kr/månad numera kan delta helt kostnadsfritt på våra meetups och digitala kollo Hello Sommar. 

 

Tack MathWorks för ert stora engagemang och viktiga stöd. Tillsammans tänder vi framtidens digitala stjärnor!

OM MATHWORKS

MathWorks är marknadsledande inom utvecklingen av matematiska beräkningsprogram. MATLAB, programspråket för ingenjörer och forskare, är en programmeringsmiljö för algoritmutveckling, dataanalys, visualisering och numerisk beräkning. Simulink är en blockdiagrammiljö för simulering och modellbaserad design av multidisciplinära dynamiska och inbyggda system. Ingenjörer och forskare runt om i världen förlitar sig på denna produktserie för att öka upptäckts-, innovations- och utvecklingstakten inom bland annat fordonsindustri, flyg, elektronik, finanstjänster, bioteknik, läkemedelsindustri och andra industrier. The MathWorks produkter utgör dessutom grundläggande utbildnings- och forskningsverktyg för universitet och institutioner i hela världen.

The MathWorks grundades 1984 och har över 4500 anställda i 16 länder. Huvudkontoret ligger i Natick, Massachusetts i USA. Huvudkontoret i Norden ligger i Kista. Läs mer om MathWorks här.

MathWorks stödjer globalt initiativ som främjar STEM-utbildning, främjar volontärarbete, bygger miljöhållbarhet och stödjer globala hjälpinsatser. Lär mer om vårt välgörenhetsarbete här.