Bodforss ❤️ Hello World!

Bodforss öppnar dörren till digitalt skapande för fler!

Vi behöver ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Genom Hello World!s stipendier har fler barn och unga fått chansen att upptäcka och utvecklas inom digitalt skapande.

För att öppna dörren för fler, har vår supporting partner Bodforss sedan 2018 instiftat totalt 4 stipendier som har möjliggjort att fler barn och unga har kunnat delta på Hello Worlds aktiviteter till ett reducerat pris eller helt kostnadsfritt.

Under pandemin har den digitala klyftan blivit allt tydligare och vi på Hello World! har lagt i en extra växel för att faktiskt kunna nå alla barn. Därför har vi under 2022 ersatt stipendierna med ett koncept för kostnadsfri uppsökande verksamhet som fokuserar på att nå barn från underrepresenterade grupper, däribland tjejer, icke-binära och barn från icke-akademiker hem. Utöver det har vi möjliggjort att barn och unga från hushåll med en inkomst under 30 000 kr/månad numera kan delta helt kostnadsfritt på våra meetups och digitala kollo Hello Sommar. 

 

Tack Bodforss för ert stora engagemang och viktiga stöd. Tillsammans tänder vi framtidens digitala stjärnor!

OM Bodforss Consulting

Bodforss Consulting är ett konsultbolag som specialiserar sig på IT och informationssäkerhet med kundens verksamhet i fokus. Vi strävar efter excellens i allt vi gör. Världsklass är bra nog.