Ants ❤️ Hello World!

Ants öppnar dörren till digitalt skapande för fler!

Vi behöver ännu fler som förstår den digitala världen och som förverkligar sina drömmar med digitala verktyg! Genom Hello World!s stipendier har fler barn och unga fått chansen att upptäcka och utvecklas inom digitalt skapande.

För att öppna dörren för fler, har vår supporting partner Ants sedan 2018 instiftat totalt 4 stipendier som har möjliggjort att fler barn och unga har kunnat delta på Hello Worlds aktiviteter till ett reducerat pris eller helt kostnadsfritt.

Under pandemin har den digitala klyftan blivit allt tydligare och vi på Hello World! har lagt i en extra växel för att faktiskt kunna nå alla barn. Därför har vi under 2022 ersatt stipendierna med ett koncept för kostnadsfri uppsökande verksamhet som fokuserar på att nå barn från underrepresenterade grupper, däribland tjejer, icke-binära och barn från icke-akademiker hem. Utöver det har vi möjliggjort att barn och unga från hushåll med en inkomst under 30 000 kr/månad numera kan delta helt kostnadsfritt på våra meetups och digitala kollo Hello Sommar. 

 

Tack Ants för ert stora engagemang och viktiga stöd. Tillsammans tänder vi framtidens digitala stjärnor!

OM ANTS

ANTS, Akademiskt Nätverk av Tekniska Studenter AB, mission är att lösa den rådande arbetskraftsbristen och därmed spela en central roll i det IT-under som allt tydligare utgör Sveriges framtid. ANTS strategi är att specialisera sig inom headhunting och rekrytering av IT-personal.
De arbetar med att tillsätta roller kring utvecklings- och driftavdelningar på några av de största techbolagen i Stockholm just nu. Med ett agilt arbetssätt, stora kontaktnät och ett nära samarbete med sina kunder lyckas de där andra går bet och ger företag förutsättningar för att fortsätta växa. Deras mål är att vara den självklara lösningen för företag med behov av IT-kompetens. Läs mer om ANTS HÄR