Tanya Singh

 

 
”Jag studerade ett par år på juristprogrammet men insåg snart att jag inte ville arbeta med juridik resten av mitt liv. Så jag tänkte tillbaka på vad som alltid varit närvarande i mitt liv och det är teknik och IT.”
 

Tanya Singh blev utsedd till årets Tech-tjej år 2020 av Microsoft. Hon studerar Systemvetenskap på Göteborgs Universitet och har nyligen varit med och startat utskottet Ctrl-IT under Göta Studentkår, ett utskott som arbetar för att inkludera kvinnor och icke-binära.

 

Hur uppstod ditt intresse för teknik och IT?

”Som liten uppmuntrades jag att testa, försöka och lösa. Jag hade en tendens att vrida och vända på saker. Och ibland råkade jag ha sönder saker – sorry mamma och pappa! Mina föräldrar märkte snabbt att jag fixade våra enheter hemma och vände sig alltid till mig om de hade problem med till exempel datorn. Därför förknippar jag teknik med positiva känslor.”

 

Hur har du hamnat där du är idag?

”Vägen till IT har inte varit spikrak. Jag studerade ett par år på juristprogrammet men insåg snart att jag inte ville arbeta med juridik resten av mitt liv. Så jag tänkte tillbaka på vad som alltid varit närvarande i mitt liv och det är teknik och IT. Jag har inte haft en naturlig fallenhet för teknik, men jag har alltid tyckt att det är väldigt roligt.”

 

Vad tror du måste göras för att fler tjejer ska intressera sig för teknik och IT?

”Jag tror att branschen först och främst måste ta till sig statistiken och förstå att det finns för få kvinnor inom IT. I maj i år släppte Allbright en rapport som tydligt visar på detta. Nästa steg är att förstå varför det är viktigt med fler kvinnor och representation överlag i vår bransch. Avsaknaden av kvinnor inom IT visar sig på vilka lösningar som tas fram och vilka brister de har. Allbrights rapport lyfter fram flera tekniska lösningar som varit bristfälliga på grund av just avsaknaden av representation. Den bästa lösningen tas fram när alla kön är representerade, när vi har folk från olika studiebakgrund, olika åldrar – listan är lång. Med dessa insikter kan alla gemensamt arbeta för frågan och på så sätt få fler tjejer att intressera sig för teknik och IT.

Kvinnliga förebilder spelar en otroligt stor roll och att visa att alla är olika personligheter, men att teknikintresset och IT-intresset kan vara en gemensam nämnare. Det finns ingen mall för hur en teknikintresserad tjej skall se ut – alla passar in och har en viktig roll att spela inom tech.

En inkluderande atmosfär! Oavsett tidigare teknikerfarenheter så ska tech-communityt bjuda in och visa på att vi alla har börjat från noll någon gång och att det aldrig är för sent att börja.”

 

Vad gör du för arbete för att främja tjejer inom tech-branschen?

”Jag försöker sätta mig i situationer där jag kan bidra. Jag har varit med och startat ett utskott, Ctrl-IT, vid Göteborgs universitet under Göta Studentkår som arbetar för att inkludera kvinnor och icke-binära, samt se hur vi kan få in fler tjejer till IT och tech. Vi är nystartade och hade många planer under våren som tyvärr fick ställas in på grund av rådande omständigheter. Nu blickar vi framåt och ser fram emot hösten!”

 

Vad är din största karriärsdröm?

”Min karriärdröm i dagsläget – drömmar kan ändras – är att arbeta med Machine Learning och/eller datasäkerhet ett antal år och sedan arbeta som en ledare inom dessa områden.”

 

Nämn tre saker vi inte visste om dig!

”Jag har börjat i boxning igen efter nästan 15 år!
Jag älskar Sagan om Ringen och Star Wars! ”The greatest teacher, failure is.”
Jag älskar fashion!”

 

Läs mer om Ctrl-IT här!