Hello World! Ideell förenings ordinarie föreningsstämma 2022

Hello World! Ideell förenings ordinarie föreningsstämma 2022 genomfördes enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar i maj.

Tillvägagångssätt:

Måndag 18 april 2022

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail (se nedan)
  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida (se nedan)
  • Eventuella förslag från medlemmar till stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast klockan 12.00 måndagen den 2 maj

Måndag den 2 maj 2022 klockan 17.00

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att inloggad medlem avger sin röst i stämmoformuläret (tillgängligt från 2 maj kl 17.00 längre ned på denna sida) under perioden fram till och med måndag den 9 maj klockan 17.00

Måndag den 9 maj 2022 klockan 17.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd
  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast måndag 30 maj.

 

Alla barn som är medlemmar i Hello World! är kallade till årsstämman genom sina föräldrar.

 

Dokumenten hittar du här:

Dagordning

Årsredovisning samt Revisionsberättelse

Protokoll