Kallelse till Hello World! Ideell Förenings Ordinarie Föreningsstämma 2022

Hello World! Ideell Förenings ordinarie föreningsstämma 2022 genomförs enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar.

Tillvägagångssätt:

Måndag 18 april 2022

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail (se nedan)
  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida (se nedan)
  • Eventuella förslag från medlemmar till stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast klockan 12.00 måndagen den 2 maj

Måndag den 2 maj 2022 klockan 17.00

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att inloggad medlem avger sin röst i stämmoformuläret (tillgängligt från 2 maj kl 17.00 längre ned på denna sida) under perioden fram till och med måndag den 9 maj klockan 17.00

Måndag den 9 maj 2022 klockan 17.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd
  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast måndag 30 maj.

 

Alla barn som är medlemmar i Hello World! är kallade till årsstämman genom sina föräldrar. Här hittar du en kortfattad instruktion om du behöver hjälp med att skapa ett konto åt ditt barn.

 

Dokumenten hittar du här:

Dagordning

Årsredovisning samt Revisionsberättelse

Protokoll (publiceras efter årsstämman)