Hello World! Ideell Förening Ordinarie Föreningsstämma 2019

Hello World! Ideell Förenings ordinarie föreningsstämma 2019 genomförs enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar.

Tillvägagångssätt:

Söndag 24 mars 2019

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail (se nedan)
  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida (se nedan)
  • Eventuella förslag från medlemmar till stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast kl 17 söndag den 31 mars

Tisdag den 2 april 2019 klockan 18.00

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att inloggad medlem avger sin röst i stämmoformuläret (tillgängligt från 2 april kl 18.00 längre ned på denna sida) under perioden fram till och med tisdag den 9 april klockan 18.00

Tisdag den 9 april 2019 klockan 18.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd
  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast tisdag 30 april.

 

Dokumenten hittar du här:

Kallelse

Årsredovisning samt Revisionsberättelse

Förslag till förändring av stadgar

Protokoll