Hello World! Ideell Förening Ordinarie Föreningsstämma 2020

Hello World! Ideell Förenings ordinarie föreningsstämma 2020 genomförs enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar.

Tillvägagångssätt:

Tisdag 25 februari 2020 klockan 12.00

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail (se nedan)
  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida (se nedan)
  • Eventuella förslag från medlemmar till stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast klockan 12.00 tisdagen den 25 februari

Tisdag den 3 mars 2020 klockan 17.00

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att inloggad medlem avger sin röst i stämmoformuläret (tillgängligt från 3 mars kl 17.00 längre ned på denna sida) under perioden fram till och med tisdag den 10 mars klockan 17.00

Tisdag den 10 mars 2020 klockan 17.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd
  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast tisdag 31 mars.

 

Dokumenten hittar du här:

Kallelse

Årsredovisning samt Revisionsberättelse

Protokoll