Information till dig i skolvärlden

Hej! Kul att du som lärare eller annan roll inom skolvärlden har hittat till oss. Här följer lite tips och info för att ge dina elever möjligheten att utforska programmering och digitalt skapande tillsammans med oss. Vi erbjuder många olika spår där dina elever kan sätta sig in i det som de är mest intresserade av.

Kostnaden för våra spår är inkomstbaserad. Vi har även ett stipendieprogram, där stipendiaterna blir ambassadörer för digitalt skapande och får möjlighet att helt utan kostnad delta på en veckas sommarläger samt på våra meetups under ett år. Du kan nominera en elev eller flera här.

Du kan också skriva upp dig för att få särskild information för dig som är aktiv inom skolvärlden.

Jag vill få mer info

Fortbildning för lärare i samarbete med Göteborgs Universitet – Nyhet!

Sedan HT20 erbjuder Hello World! tillsammans med Göteborgs universitet en kurs i programmering för yrkesverksamma lärare.

Kursen ger dig som lärare bästa möjliga introduktion till programmering i visuell miljö på en nivå och i ett tempo som är väl anpassat till dina förkunskaper. Innehållet i kursen sträcker sig från ett helhetsperspektiv på programmering, till praktiska övningar i blockprogrammering i Scratch och didaktiska perspektiv på programmering för unga. Allt med ett fokus på att väcka kreativitet och skaparglädje med digitala verktyg.

Nu är anmälan för VT21 öppen!

Läs mer

Hello World! on Tour

Med Hello World! on Tour öppnar vi dörrar till världar av digitalt skapande. Vi besöker skolor och andra organisationer med inspirationspass, med målet att inspirera nya grupper av barn och unga att fortsätta utforska digitalt skapande.

Hello World! on Tour rullade igång under HT20. Anmäl gärna ert intresse att vi ska besöka er genom att kontakta oss!

Läs mer

Frågor och svar

Vilka jobbar som ledare hos er?

Våra ledare är huvudsakligen ämneskunniga studenter från KTH, Stockholms universitet, och Chalmers, med flera, rekryterade för att vara goda förebilder och inspirera barn och unga till att utforska teknik och digitalt skapande.

Vi kräver ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för alla ledare. Utöver detta kräver vi även att alla ledare upprätthåller och följer vår värdegrund, där vi lyfter fram och jobbar för att förbättra mångfalden inom teknikbranschen.

Hur går ett meetup-pass till?

Ett pass är ungefär tre timmar långt (13-16), och är uppdelat i två delar. Vi börjar med en gemensam uppsamling för alla deltagare, där vi går igenom upplägget för dagen. Efter det delar vi upp oss i mindre grupper baserat på ämne.

Efter en gemensam fika går vi in i våra grupper igen och fortsätter med det vi gjorde innan, för att sedan avsluta tillsammans.

Kostar det att delta i er verksamhet?

Anmälningsavgifterna för att delta i våra events är inkomstbaserade, tack vare våra partners som bidrar finansiellt till verksamheten. Att delta på ett meetup (3 h) kostar mellan 0 och 200 kr.

Vi har även ett stipendieprogram. Varje stipendiat får möjligheten att delta på alla meetups under ett helt år, samt en lägervecka på ett av våra Hello World! Camps. Du kan läsa mer om vårt stipendieprogram här.

Hur involverade är era partners i undervisningen?

När vi har helg- och lovmeetups bjuder vi ibland in representanter från våra partners för att berätta om hur de arbetar med teknik och digitala verktyg. Undervisningen leds av våra anställda ledare.

Vad är målet med undervisningen?

Vi vill ge barn och unga möjlighet att, utifrån sina egna intressen och erfarenheter, upptäcka och utforska teknik och digitalt skapande i ett socialt sammanhang. Vi ser oss som ett komplement till det formella lärandet, och vill sprida kunskapslust och skaparglädje som vi hoppas spiller över även på inställningen till lärande i skolan.

De program vi arbetar i används i teknikföretag och på universitet världen över. Våra spelstudior använder samma program som många stora spelföretag, och de programmeringsspråk vi lär ut används i stora delar av teknikbranschen.

Hjälp oss att nå fler!

Vi uppskattar att ni hjälper till att sprida ordet om oss till andra kollegor, föräldrar och elever som kan vara intresserade av oss. Ett bra första steg är att bli medlem i vår ideella förening, som förstås är helt gratis!

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få information riktad till dig som lärare eller annan skolpersonal.

Skolinformation

Här kan du som arbetar inom skolvärlden anmäla ditt intresse för aktiviteter och information som vi på Hello World! tar fram och som du kanske kan ha nytta av på Din skola.