Information till dig i skolvärlden

Hej! Kul att du som lärare eller annan roll inom skolvärlden har hittat till oss. Här följer lite tips och info för att ge dina elever möjligheten att utforska programmering och digitalt skapande tillsammans med oss. Vi erbjuder många olika spår där dina elever kan sätta sig in i det som de är mest intresserade av.

Kostnaden för våra spår är inkomstbaserad. Vi har även ett stipendieprogram, där stipendiaterna blir ambassadörer för digitalt skapande och får möjlighet att helt utan kostnad delta på en veckas sommarläger samt på våra meetups under ett år.

Du kan också skriva upp dig för att få vårt nyhetsbrev och särskild information för dig som är aktiv inom skolvärlden.

Jag vill få mer info

Fortbildning för lärare i samarbete med Göteborgs Universitet – Nyhet!

Är du en lärare som vill få konkreta verktyg för att komma igång med visuell programmering i klassrummet? Hello World! erbjuder tillsammans med Göteborgs universitet en kurs i programmering för yrkesverksamma lärare.

Kursen ger dig som lärare bästa möjliga introduktion till programmering i visuell miljö på en nivå och i ett tempo som är väl anpassat till dina förkunskaper. Innehållet i kursen sträcker sig från ett helhetsperspektiv på programmering, till praktiska övningar i blockprogrammering i Scratch och didaktiska perspektiv på programmering för unga. Allt med ett fokus på att väcka kreativitet och skaparglädje med digitala verktyg.

Första omgången av kursen går under HT20, men den kommer även att ges under VT21.

Läs mer

Hello World! on Tour – inspirationspass i skolor – Nyhet!

Hello World! on tour är ett koncept under utveckling, där vi tar med oss våra kompetenta ledare från tekniska högskolor och kommer till era klassrum för att inspirera elever till digitalt skapande och programmering. Under en timme tar våra ledare över klassrummet och håller i ett inspirerande prova på-pass, samtidigt som läraren kan luta sig tillbaka och kanske även låta sig själv inspireras.

Målgruppen är mellan- och högstadieelever och vi kommer till era (projektorutrustade) klassrum med inspirationspasset som tar ca 60min/grupp. Antingen bistår HelloWorld! med lånedatorer med rätt programvara att använda under passet, eller så jobbar eleverna på sina egna datorer och kan fortsätta även efter inspirationspasset.

Hello World! on Tour rullar igång under HT20 och kommer under att vara regionsbundet och med olika riktade målgrupper. Det är därför inte säkert att vi kan komma till just din skola i närtid. Anmäl gärna ert intresse genom att kontakta oss!

Frågor och svar

Vilka jobbar som ledare hos er?

Våra ledare är huvudsakligen ämneskunniga studenter från KTH, Stockholms universitet, och Chalmers, med flera, rekryterade för att vara goda förebilder och inspirera barn och unga till att utforska teknik och digitalt skapande.

Vi kräver ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för alla ledare. Utöver detta kräver vi även att alla ledare upprätthåller och följer vår värdegrund, där vi lyfter fram och jobbar för att förbättra mångfalden inom teknikbranschen.

Hur går ett meetup-pass till?

Ett pass är ungefär tre timmar långt (13-16), och är uppdelat i två delar. Vi börjar med en gemensam uppsamling för alla deltagare, där vi går igenom upplägget för dagen. Efter det delar vi upp oss i mindre grupper baserat på ämne.

Efter en gemensam fika går vi in i våra grupper igen och fortsätter med det vi gjorde innan, för att sedan avsluta tillsammans.

Kostar det att delta i er verksamhet?

Anmälningsavgifterna för att delta i våra events är inkomstbaserade, tack vare våra partners som bidrar finansiellt till verksamheten. Att delta på ett meetup (3 h) kostar mellan 0 och 200 kr.

Vi har även ett stipendieprogram. Varje stipendiat får möjligheten att delta på alla meetups under ett helt år, samt en lägervecka på ett av våra Hello World! Camps. Du kan läsa mer om vårt stipendieprogram här.

Hur involverade är era partners i undervisningen?

När vi har helg- och lovmeetups bjuder vi ibland in representanter från våra partners för att berätta om hur de arbetar med teknik och digitala verktyg. Undervisningen leds av våra anställda ledare.

Vad är målet med undervisningen?

Vi vill ge barn och unga möjlighet att, utifrån sina egna intressen och erfarenheter, upptäcka och utforska teknik och digitalt skapande i ett socialt sammanhang. Vi ser oss som ett komplement till det formella lärandet, och vill sprida kunskapslust och skaparglädje som vi hoppas spiller över även på inställningen till lärande i skolan.

De program vi arbetar i används i teknikföretag och på universitet världen över. Våra spelstudior använder samma program som många stora spelföretag, och de programmeringsspråk vi lär ut används i stora delar av teknikbranschen.

Hjälp oss att nå fler!

Här finns ett informationsblad att skriva ut till elever, eller bifoga i utskick till föräldrar. Tack på förhand för att du hjälper oss att nå ut till fler barn och ungdomar!

Öppna pdf

Håll dig uppdaterad!

Skriv upp dig för att få information och nyhetsbrev riktad till dig som lärare eller annan skolpersonal.

Skolinformation

Här kan du som arbetar inom skolvärlden anmäla ditt intresse för aktiviteter och information som vi på Hello World! tar fram och som du kanske kan ha nytta av på Din skola.