Hello World! On Tour

Med Hello World! on Tour öppnar vi dörrar till världar av digitalt skapande. Vi besöker skolor och andra organisationer med inspirationspass, med målet att inspirera nya grupper av barn och unga att fortsätta utforska digitalt skapande.

En lyckad start för Hello World! on Tour i Skåne

Under hösten 2020 drog vi igång vår pilotomgång av Hello World! on Tour! Våra ledare turnerade och spred inspiration kring digitalt skapande på mellan- och högstadieskolor i Lund och Malmö och hos ett antal utvalda organisationer.

Några av stoppen längs vägen: Nydalaskolan, Rosengårdsskolan och Aktivitetshuset Lindängen!

”Eleverna tyckte att workshop-innehållet var både roligt och spännande! Det bästa med besöket var att ledarna var så pedagogiska och att de var så närvarande samt beredda att ge eleverna stöd. De väckte barnens intresse för programmering!”

– Kamila, IT-pedagog på Nydalaskolan, Malmö

Under 2021 tar vi konceptet vidare i Sverige

Efter en lyckad pilot tar vi on Tour vidare till andra delar av Sverige, för att nå nya grupper av barn och unga. Vi fortsätter fokusera extra på grupper som är underrepresenterade inom STEM, så som barn och unga från studieovana och socioekonomiskt svaga hem och unga tjejer.

Under pandemin har vi mestadels arrangerat On Tour digitalt. Det är vår förhoppning att så snart som möjligt kunna åka ut på fler On Tour-besök. Tills dess är alla skolor samt aktörer som arbetar med barn och unga som är intresserade av att få ett besök av Hello World! välkomna att kontakta Julia Söderberg och anmäla intresse!

Inspirationspass i digitalt skapande

Vid ett on Tour-besök håller våra ledare i inspirationspass i digitalt skapande inom någon av våra studios. Vi testar att bygga egna hemsidor, göra roliga spel i Scratch, programmera i Lua i vår Spelstudio eller programmera Codebugs!

Våra härliga ledare pluggar på tekniska program och står för inspiration och att vara fina förebilder för våra barn och unga. Förutom att de är kunniga inom våra studios så är de också förberedda att ta hand om våra deltagare på allra bästa sätt.