Hello World! Köpvillkor

På helloworld.se kan våra myndiga medlemmar (>18 år), när de är inloggade på sitt konto, köpa biljetter till våra meetups, läger och andra evenemang (gemensamt ”Evenemang”) till sig själva eller till sina minderåriga barn. I samband med registrering eller aktivering av konto har samtliga myndiga medlemmar godkänt att Hello World! Ideell Förening behandlar personuppgifter om dem och deras barn i enlighet med Hello World! Personuppgiftspolicy.

Allmänt
Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd. Köparen ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Hello World! har rätt att makulera bokningar på webbplatsen om köparen har lämnat vilseledande personuppgifter eller om köparen bryter mot eller kringgår Hello World!s köpvillkor.

Köparen ansvarar för att deltagaren vid Hello World!s evenemang åtar sig att vid alla tidpunkter följa vid var tid gällande Hello World!s Trivselregler samt godkänner att ledarna vid misstanke om regelbrott har rätt att gå igenom deltagarens tillhörigheter. Köparen godkänner vidare att regelbrott och/eller en negativ attityd som förstör upplevelsen för andra deltagare kan leda till att deltagaren får avbryta sitt deltagande utan att några avgifter återbetalas till köparen.

Pris och betalning
Biljettpriset bestäms av Hello World!. Varje typ av biljett har ett ordinarie pris. Ett antal biljetter kan också erbjudas till reducerat pris till barn för vilka vårdnadshavarna FÖRE bokningen ansökt om inkomstbaserad reducerad avgift på ”Mina Sidor” (när man är inloggad på sitt konto). Hello World! förbehåller sig rätten att ändra biljettpris och tillgång till antal biljetter till reducerat pris vid behov. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms. Ingen moms tillkommer då Hello World! är en allmännyttig ideell förening som är skattebefriad.

Betalning sker via Klarnas betallösning Klarna Checkout, som per januari 2018 erbjuder faktura, delbetalning, konto, bank samt betalkort (godkända kort: Mastercard och Visa) som betalsätt. Hello World! får aldrig del av köparens kort- eller kontouppgifter. Betalningsflödet hanteras av Klarna för att garantera en snabb och säker betalning och all information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL). Klarna uppfyller kraven för PCI-DSS.

Beställning
En bokning av plats på Evenemang via helloworld.se kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att använda Klarnas betalningsalternativ faktura eller delbetalning är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle. Hello World! reserverar sig för eventuell slutförsäljning av biljetter.

Leverans
Leverans sker direkt när betalning skett genom att en plats bokas till aktuellt Evenemang.

Återköp och avbokning
Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.

Återköp sker EJ av biljetter till Evenemang vars ordinarie avgift understiger 400 kronor.

Avbokningsregler för Evenemang vars ordinarie avgift överstiger 400 kronor:

Vid avbokning senast 30 dagar innan Evenemanget börjar, återbetalas hela avgiften minskat med en administrativ avgift om 300 kronor per Evenemang (tex en lägervecka) och deltagare.

Vid avbokning senare än 30 dagar innan Evenemanget börjar återbetalas avgiften minskat med administrativ avgift endast mot uppvisande av läkarintyg innan Evenemanget påbörjas.

Vid avbrutet deltagande på ett Evenemang som påbörjats återbetalas EJ någon avgift, oavsett om det beror på sjukdom, hemlängtan, regelbrott eller andra skäl.

Hello World! förbehåller sig rätten att ställa in utbildningsspår (t ex lägerspår eller meetup-spår) vid behov. Vid inställt spår återbetalas hela avgiften om deltagaren väljer att inte acceptera det spår som erbjuds i dess ställe.

Force Majeur
Vid inställt Evenemang återbetalas hela avgiften. Undantag gäller för det fall ett Evenemang inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Hello World!s kontroll, som Hello World! inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tidpunkten för köp av biljett till Evenemang och vars följder Hello World! inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I dessa fall är Hello World! fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Hantering av klagomål
En köpare uppmanas att i första hand vända sig till Hello World! med eventuella klagomål och parterna ska då i första hand försöka nå en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte når en överenskommelse kan köparen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Kundtjänst
Vid frågor kontakta gärna Hello World!:
E-post: info@helloworld.se
Telefon: 076 762 59 39