Hello World! Trivselregler

För att alla ska trivas på våra läger, meetup eller andra evenemang, och för att vistelsen skall bli så trygg och säker som möjligt, måste du och alla andra deltagare acceptera och följa nedanstående regler.

  • Du får inte lämna området/evenemangslokalen/det digitala mötet utan att först ha inhämtat tillstånd från en ledare på Hello World!.
  • Du måste visa respekt för andra deltagare och ledare och följa ledarnas instruktioner.
  • Var noga med att visa respekt för andra ungdomars, ledares och Hello World!s utrustning och tillhörigheter, om du använder dessa.
  • Under gemensamma aktiviteter och under undervisningen, får mobiltelefon användas endast om ledarna ger tillstånd till det.
  • Inga som helst former av kränkande beteende och mobbning, vare sig i tal, handling eller ute på nätet accepteras.
  • Det är absolut förbjudet att surfa in på webbsidor vars innehåll är av kränkande karaktär och uppenbart inte är riktat mot ungdomar och barn, som exempelvis sidor med pornografiskt innehåll, våld eller liknande.
  • Alkohol, tobak, droger och vapen (inklusive knivar) är självklart förbjudet på alla sätt och vis.
  • Vid badmöjligheter: Det är förbjudet att bada utan tillsyn av ledare.
  • Vid övernattning: Du får inte lämna övernattningsbyggnaden mellan ”nattning” och ”väckning” utan att ha fått tillstånd från ledare eller ”hustomte”. När ledarna har meddelat att det är sovdags ska det vara tyst och släckt och du ska befinna dig på ditt rum.

Regelbrott och/eller en negativ attityd som förstör upplevelsen för andra deltagare kan leda till omedelbar avstängning från lägret/evenemanget, dvs du kan få åka hem i förtid – detta utan att några avgifter återbetalas.