Trivselregler

Vid digitala aktiviteter

För att alla ska trivas på våra aktiviteter, och för att deltagandet skall bli så tryggt och säkert som möjligt, måste du och alla andra deltagare acceptera och följa nedanstående regler.

 • Du får inte lämna det digitala mötet utan att först ha inhämtat tillstånd från en ledare på Hello World!.
 • Du måste visa respekt för andra deltagare och ledare samt följa ledarnas instruktioner och lyssna till dessa. OBS. Detta gäller även i chatten. Inget SPAM är tillåtet, då får du en varning. Efter två varningar kontaktar vi eventuellt vårdnadshavare och du får lämna aktiviteten.
 • Under undervisningen bör mobil och andra webbsidor stängas ner, för att ha fullt fokus på det ledaren går igenom.
 • Berätta för din ledare om du behöver avsluta aktiviteten tidigare och/eller om du behöver lämna din dator.
 • Inga som helst former av kränkande beteende och mobbning, vare sig i tal eller skrift, accepteras!
 • Det är absolut förbjudet att surfa in på webbsidor vars innehåll är av kränkande karaktär och uppenbart inte riktat mot ungdomar och barn, som exempelvis sidor med pornografiskt innehåll, våld eller liknande.
 • Regelbrott eller en negativ attityd som förstör upplevelsen för andra deltagare kan leda till omedelbar avstängning. Detta innebär att du får lämna online-mötet i förtid utan att några avgifter återbetalas.

Regelbrott och/eller en negativ attityd som förstör upplevelsen för andra deltagare kan leda till omedelbar avstängning från aktiviteten, dvs du kan behöva avsluta i förtid – detta utan att några avgifter återbetalas.

Vid fysiska aktiviteter

För att alla ska trivas på våra aktiviteter, och för att deltagandet skall bli så tryggt och säkert som möjligt, måste du och alla andra deltagare acceptera och följa nedanstående regler.

 • Du får inte lämna området/evenemangslokalen utan att först ha inhämtat tillstånd från en ledare på Hello World!.
 • Du måste visa respekt för andra deltagare och ledare och följa ledarnas instruktioner.
 • Var noga med att visa respekt för andra ungdomars, ledares och Hello World!s utrustning och tillhörigheter, om du använder dessa.
 • Under gemensamma aktiviteter och under undervisningen får mobiltelefon användas endast om ledarna ger tillstånd till det.
 • Inga som helst former av kränkande beteende och mobbning, vare sig i tal, handling eller ute på nätet accepteras.
 • Det är absolut förbjudet att surfa in på webbsidor vars innehåll är av kränkande karaktär och uppenbart inte är riktat mot ungdomar och barn, som exempelvis sidor med pornografiskt innehåll, våld eller liknande.
 • Alkohol, tobak, droger och vapen (inklusive knivar) är självklart förbjudet på alla sätt och vis.
 • Vid badmöjligheter: Det är förbjudet att bada utan tillsyn av ledare.
 • Vid övernattning: Du får inte lämna övernattningsbyggnaden mellan ”nattning” och ”väckning” utan att ha fått tillstånd från ledare eller annan ansvarig. När ledarna har meddelat att det är sovdags ska det vara tyst och släckt och du ska befinna dig på ditt rum.

Regelbrott och/eller en negativ attityd som förstör upplevelsen för andra deltagare kan leda till omedelbar avstängning från aktiviteten, dvs du kan behöva åka hem i förtid – detta utan att några avgifter återbetalas.