Stockholm den 10 december 2018

20 000 digitala stjärnor ska tändas när Teknikföretagen blir partner till Hello World!

Teknikföretagen investerar för att öka intresset för teknik och naturvetenskap hos ungdomar mellan 8-18 år genom att bli huvudsponsor till den ideella föreningen Hello World!

Hello World! är en ideell förening som genom sommarläger och meetups på helger uppmuntrar och sprider intresse och kunskap om naturvetenskap, teknik och konst med digitala verktyg. På lägren varvas digitalt skapande med fritidsaktiviteter, idrott och kultur. Lärare och mentorer är studenter från tekniska högskolor.

Kompetensbristen inom teknik och IT-relaterade branscher är redan idag oroväckande och prognoser för framtiden visar att det kan ha en negativ effekt på industrins tillväxt och ytterst Sveriges internationella konkurrenskraft.

Sverige ligger i framkant när det gäller industriell utveckling och innovation. För att behålla den positionen måste ännu fler få upp ögonen för hur intressant det är att jobba med teknik.

Nyckeln till framgång är att fokusera på att väcka, och ta tillvara på intresset för IT, teknik och
naturvetenskap redan i unga år. Inte bara skolan, utan fritiden spelar också en avgörande roll för att stimulera intresset för teknik, kombinationen har visat sig vara viktig.

För Teknikföretagen och dess medlemmar är kompetensförsörjningen en central fråga. Sverige som nation behöver göra krafttag för att stärka intresset för naturvetenskap och teknik.

”Målsättningen är att vi ska bidra till att cirka 20 000 barn och ungdomar under de kommande åren har deltagit i någon av de aktiviteter eller utbildningar som anordnas av Hello World!” säger Klas Wåhlberg, VD på Teknikföretagen. ”Vi vill att fler barn och ungdomar ska få upp intresset för teknikyrken, därför stöttar vi en expansion av Hello World!s verksamhet över hela Sverige de kommande fem åren”.

”Hello World! tänder digitala stjärnor och med stipendier, lånedatorer, inkomstbaserade avgifter och fria resor till lägren gör vi digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar. Vi gör också särskilda satsningar motutsatta områden och tjejer, grupper som normalt brukar vara underrepresenterade när det gäller teknikämnen. Detta bidrar till integration och ökad andel tjejer” säger Dag Wolters, generalsekreterare och medgrundare till Hello World!.

Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige. Hello World! stöttas idag av ca 80 företag med Cybercom, King, Arrow, SJ, Natur & Kultur, Microsoft, Visma, Atlas Copco, Assa Abloy, Omegapoint, Capgemini och PostNord som huvudpartners.

”Att Teknikföretagen väljer att gå in som Star Partner och stötta Hello World! är ytterligare ett kvitto på att vår modell som kopplar ihop näringsliv, teknologstudenter och barn och ungdomar och väcker intresset för naturvetenskap och teknik verkligen fungerar. För att kunna satsa framåt och skala upp verksamheten, krävs en långsiktig finansiering med större aktörer som aktivt arbetar för att säkerställa Sveriges konkurrenskraft. Med Teknikföretagen i spetsen hoppas vi kunna få ännu fler aktörer att gå från ord till handling och verkligen bidra till att ytterligare öka detta intresse” säger Ulrika Dellby, styrelseordförande och medgrundare Hello World!.

För ytterligare information vänligen kontakta
Dag Wolters, Generalsekreterare Hello World! +46 730 65 22 33
Anna Lööf, Presschef Teknikföretagen +46 725 23 25 80

Om Teknikföretagen
Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för de kreativa företag som står för en tredjedel av Sveriges export. Över hela landet bistår vi teknikföretag i arbetsrätt och branschfrågor, så att de kan fokusera på att utveckla varor och tjänster i världsklass.

Om Hello World!
Hello World! är en allmännyttig ideell förening som med läger och helgmeetups uppmuntrar och sprider intresse och kunskap om naturvetenskap, teknik och konst med digitala verktyg. Vi tänder digitala stjärnor och med stipendier, lånedatorer, inkomstbaserade avgifter, fria resor till våra läger och riktade satsningar bidrar vi till integration och ökad andel tjejer och gör digitalt skapande lättillgängligt för alla barn och ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.

Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige.