Hello World! Köpvillkor sommar 2021

På helloworld.se kan våra myndiga medlemmar (>18 år), när de är inloggade på sitt konto, köpa biljetter till våra meetups, läger och andra evenemang (gemensamt ”Evenemang”) till sig själva eller till sina minderåriga barn. Dessa köpvillkor gäller specifikt för Sommarläger 2021 och tar avstamp i rådande situation till följd av covid-19. Villkor för övriga Evenemang finns här; Hello World Köpvillkor

Avtalspart är Hello World! Ideell Förening med organisationsnummer; 80 24 95-3815, mejladress; info@helloworld.se, adress; Hello World! Ideell förening c/o Cybercom, Sveavägen 20, 111 57 Stockholm Sverige, telefonnummer;  +46 76 762 59 39. 

I samband med registrering eller aktivering av konto behandlar Hello World! Ideell Förening personuppgifter om Köparen och deras barn i enlighet med Hello World! Personuppgiftspolicy

Allmänt

Köparen måste vara minst 18 år eller inneha målsmans tillstånd. Köparen ansvarar för att användar-ID och lösenord lagras på ett säkert sätt, och att ingen obehörig kan komma åt informationen. Hello World! har rätt att makulera bokningar på webbplatsen om Köparen har lämnat vilseledande personuppgifter eller om Köparen bryter mot eller kringgår Hello World!s köpvillkor.

Köparen ansvarar för att deltagaren vid Hello World!s evenemang åtar sig att vid alla tidpunkter följa vid var tid gällande Hello World!s Trivselregler samt godkänner att ledarna vid misstanke om regelbrott har rätt att gå igenom deltagarens tillhörigheter. Köparen godkänner vidare att regelbrott och/eller en negativ attityd som förstör upplevelsen för andra deltagare kan leda till att deltagaren får avbryta sitt deltagande utan att några avgifter återbetalas till Köparen.

Pris och betalning

Biljettpriset bestäms av Hello World!. Varje typ av biljett har ett ordinarie pris. Ett antal biljetter kan också erbjudas till reducerat pris till barn för vilka vårdnadshavarna INNAN bokningen ansökt om inkomstbaserad reducerad avgift på Mina Sidor (när man är inloggad på sitt konto). Hello World! förbehåller sig rätten att ändra biljettpris och tillgång till antal biljetter till reducerat pris vid behov. Priserna är angivna i svenska kronor exklusive moms. Ingen moms tillkommer då Hello World! är en allmännyttig ideell förening som är skattebefriad.

Betalning sker via Klarnas betallösning Klarna Checkout, som per januari 2018 erbjuder faktura, delbetalning, konto, bank samt betalkort (godkända kort: Mastercard och Visa) som betalsätt. Hello World! får aldrig del av köparens kort- eller kontouppgifter. Betalningsflödet hanteras av Klarna för att garantera en snabb och säker betalning och all information skickas krypterad via säkrade servrar (SSL). Klarna uppfyller kraven för PCI-DSS.

Beställning

En bokning av plats på Sommarläger 2021 via helloworld.se kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att använda Klarnas betalningsalternativ faktura eller delbetalning är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle. Hello World! reserverar sig för eventuell slutförsäljning av biljetter.

Leverans

Leverans sker direkt när betalning skett genom att en plats bokas till Sommarläger 2021. En beskrivning av vad Sommarläger 2021 innehåller finns HÄR. Hello World! förbehåller sig dock rätten att ändra innehållet på Sommarläger 2021 och de aktiviteter som erbjuds. 

Återköp och avbokning för sommarläger 2021

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte vid köp av evenemangsbiljetter.

  • Vid avbokning senast 60 dagar innan Evenemanget börjar, återbetalas hela avgiften minskat med en administrativ avgift om 300 kronor per Evenemang (tex en lägervecka) och deltagare.
  • Vid avbokning senare än 60 dagar innan Evenemanget börjat sker ingen full återbetalning utan deltagare erbjuds istället en digital sommarlovsmeetup med motsvarande utbildningsinnehåll vid ett senare tillfälle. Köparen får då återbetalat mellanskillnaden mellan det belopp Köparen har betalat och 1000 kr förutsatt att deltagarens avgift för Evenemanget överstiger 1000 kr.
  • Vid avbokning innan Evenemanget börjat har Köparen också rätt att om deltagaren är sjuk mot uppvisande av läkarintyg för deltagaren inom 14 dagar från avbokning välja att få hela avgiften återbetald eller delta vid ett digitalt sommarlovsmeetup. Om deltagaren väljer att delta vid digitalt sommarlovsmeetup får Köparen återbetalat mellanskillnaden mellan det belopp Köparen har betalat och 1000 kr förutsatt att deltagarens avgift för Evenemanget överstiger 1000 kr. Vid avbruten lägervistelse, på grund av uppvisande av ett eller flera covid-19-symptom, återbetalas 20% av lägeravgiften per återstående dag. Exempel: Om en deltagare avbryter vistelsen den tredje lägerdagen återbetalas 40% av lägeravgiften. 
  • Vänligen notera att deltagare som uppvisar symptom inte har rätt att delta vid läger utan antingen måste avboka och få hela avgiften återbetald eller istället delta vid ett digitalt sommarlovsmeetup. 

Vid avbrutet deltagande på ett Sommarläger 2021 som påbörjats återbetalas EJ någon avgift på grund av annan anledning än vad som angetts ovan, oavsett om det beror på hemlängtan, regelbrott eller andra skäl.

Hello World! förbehåller sig rätten att ställa in utbildningsspår (tex lägerspår eller meetupspår) vid behov. Vid inställt spår återbetalas hela avgiften om deltagaren väljer att inte acceptera det spår som erbjuds i dess ställe.

Force Majeur

Vid inställt Evenemang återbetalas hela avgiften. Undantag gäller för det fall ett Evenemang inte kan genomföras på grund av ett hinder utanför Hello World!s kontroll, som Hello World! inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid tidpunkten för köp av biljett till Evenemang och vars följder Hello World! inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. I dessa fall är Hello World! fri från återbetalning, skadeståndsskyldighet eller andra påföljder.

Covid-19

Om lägret tvingas ställas in på grund av covid-19, utifrån Hello World!s egna riskbedömningar, restriktioner från Folkhälsomyndigheten eller andra myndigheter återbetalas hela avgiften, inklusive den administrativa avgiften minus de kostnader som inte kan undvikas.

Hantering av klagomål

En Köpare uppmanas att i första hand vända sig till Hello World! med eventuella klagomål och parterna ska då i första hand försöka nå en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte når en överenskommelse kan köparen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, https://www.arn.se/.

Kundtjänst

Vid frågor kontakta gärna Hello World!:

E-post: info@helloworld.se

Telefon: 076 762 59 39