Hello World! Ideell Förening Ordinarie Föreningsstämma 2018

Hello World! Ideell Förenings ordinarie föreningsstämma 2018 genomförs enligt virtuellt förfarande i enlighet med §11 i föreningens stadgar.

Tillvägagångssätt:

Söndag 7 april 2018

  • Kallelse genom annonsering på föreningens webbsida samt per e-mail
  • Tillhandahållande av Årsredovisning samt Revisionsberättelse på föreningens webbsida (se nedan)
  • Eventuella förslag från medlemmar till stämman mailas till styrelsen på info@helloworld.se senast kl 17 tisdag den 17 april 2018

Tisdag den 17 april 2018 klockan 18.00

  • Stämman öppnas och deltagande sker genom att inloggad medlem avger sin röst i stämmoformuläret (längre ned på sidan) under perioden fram till och med tisdag den 24 april klockan 18.00

Tisdag den 24 april 2018 klockan 18.00

  • Stämman avslutas och samtliga fullständigt ifyllda formulär räknas samman och utgör röstlängd
  • Tagna beslut dokumenteras i protokoll som publiceras på föreningens webbsida senast tisdag 15 maj

 

Dokumenten hittar du här:

Kallelse

Årsredovisning samt Revisionsberättelse

Protokoll