Åtgärder och anpassningar med hänsyn till covid-19

Vi har tagit fram denna sida i syfte att besvara frågor som är relaterade till covid-19 inför sommarens lägerverksamhet. Denna sida är ett komplement till våra Köpvillkor sommar 2021 som godkänns i samband med bokning och som även har uppdaterats med hänsyn till covid-19-situationen. Hello World!s hållning är att i den mån det går genomföra lägerverksamhet som är möjlig ur smittskyddssynpunkt i sommar. Vi är måna om att så många som möjligt kommer ges chansen att boka in sig med förmånliga omboknings- och avbokningsvillkor vid en förändrad situation till följd av covid-19

Våra riktlinjer bygger på eget ansvar och tillit och utgår från Folkhälsomyndighetens direktiv vilka kan komma att uppdateras under våren och försommarens gång och vi hoppas att ni ska ha förståelse för detta. Vi hoppas få träffa ditt barn på Hello World!s Camp i sommar! 

Åtgärder och anpassningar

Vår personal kommer genomföra riskbedömningar inför och under våra läger utifrån Folkhälsomyndighetens direktiv. HÄR kan du läsa mer om hur riskbedömningarna går till. Inför lägret är det viktigt att du går igenom Folkhälsomyndighetens allmänna råd med ditt barn.

Åtgärder och anpassningar av lägerverksamheten inför sommaren består av:

  • Vid uppvisande av covid-19-symptom (även lindriga/diffusa) inför lägret ska deltagaren avstå från att delta. I sommar kommer det gå att med läkarintyg avboka lägret och få hela avgiften återbetald, för att göra det enklare för familjer att ta sitt ansvar att avstå deltagande. Vi kommer också att erbjuda digitala alternativ. Mer information om av- och ombokning finns här Köpvillkor sommar 2021.
  • Storleken på våra läger har minskats drastiskt. Antalet personer på lägerområdet har begränsats till 50 deltagare (övernattningsläger) resp 75 deltagare (dagläger), utöver våra ledare och övrig personal. I år kommer vi därför att begränsa möjligheten för vuxna att delta eller vara “medföljande vuxen” till juniorer på övernattningsläger.
  • Deltagarna delas in i mindre grupper där kontakten mellan dessa grupper minimeras. Vi ser över antalet som vistas i lokaler inomhus samtidigt i samband med undervisning, mat och övernattning. Maxantal på 3-4 personer per rum vid övernattning.
  • Vid lägrets start kommer en uppsamling ske då vi sätter ramar för lägervistelsen och går igenom hygien-rutiner på plats. Dessa rutiner kommer att röra handhygien och mat- och fikaservering.
  • Vi kommer att i så stor utsträckning som möjligt, som alltid på våra sommarläger, hålla aktiviteter utomhus.
  • Vi minimerar antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
  • Lägerdeltagare och personal som uppvisar symptom isoleras och kan komma att skickas hem i förtid. Vid misstanke om omfattande smittspridning på lägret kan lägret komma att avbrytas i förtid.

Frågor & Svar

  • Mitt barn tillhör en riskgrupp, får hen delta?

Svar: Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot personer från riskgrupper i år.

  • Vad händer om Hello World! tvingas ställa in läger med hänsyn till covid-19?

Om lägret tvingas ställas in på grund av covid-19 återbetalas hela avgiften, inklusive den administrativa avgiften. Vi kommer också att erbjuda digitala alternativ, som deltagare kan välja att boka in sig på, med ett rabatterat pris jämfört med motsvarande fysiskt läger. Mer information om av- och ombokning finns här Köpvillkor sommar 2021.

Fler frågor? Tveka inte att höra av dig till info@helloworld.se.