Vi tänder framtidens digitala stjärnor!

 

 

HELLO WORLD! ÄR EN ALLMÄNNYTTIG IDEELL FÖRENING SOM MED LÄGER OCH HELGMEETUPS UPPMUNTRAR OCH SPRIDER INTRESSE OCH KUNSKAP OM NATURVETENSKAP, TEKNIK, INNOVATION OCH KONST MED DIGITALA VERKTYG

 

Vi tänder digitala stjärnor och med stipendier, lånedatorer, inkomstbaserade avgifter, fria resor till våra läger med SJ, och riktade satsningar bidrar vi till att integrera och inspirera helt nya grupper som annars kanske aldrig skulle ha fått möjligheten att upptäcka allt magiskt man kan åstadkomma med digitala verktyg!

I praktiken betyder denna exponering att vi får en ökad andel tjejer, fler barn från icke-akademiker-hem och fler med invandrarbakgrund!

Genom Hello World! samverkar företag, högskolor, studenter och samhälle för att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige.

Resultat 2016-2018!

  • 4 076 Digitala Stjärnor
  • 45% av deltagarna har fått reducerade avgifter
  • 167 stipendiater med fritt deltagande
  • 35% tjejer på läger
  • 120 ledare – varav ca 50% tjejer
  • >12 000 medlemmar

… möjliggjort av knappt 100 Partners som stöttat med nästan 21 miljoner kronor!


VÅRT MÅL

är att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik och IKT för ett konkurrenskraftigt Sverige.

VÅR VISION

är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla ungdomar oavsett bakgrund och förutsättningar.

Till 2023 ska vi tända minst 20 000 digitala stjärnor!


 

Varför behövs Hello World!?

 

Sverige är idag en ledande nation i den digitala utvecklingen. Internationella tungviktare som Skype, Spotify och Klarna är sprungna ur den digitala revolutionen och idag är programmerare det vanligaste yrket i Stockholms län. Behovet växer så snabbt att ett kompetensunderskott på 70 000 personer förväntas finnas i IT-sektorn redan år 2022.

I framtiden kommer majoriteten av samhällets produkter och tjänster på ett eller annat sätt vara uppkopplade mot nätet. Redan idag bygger många vardagliga saker och ting på digitala konstruktioner. Till exempel nyckeln till tändningslåset, bankärendet, flygresans rutt eller tvättmaskinens inställningar för temperatur, centrifug och tid.

Ju fler produkter och tjänster som blir digitaliserade, desto fler personer måste vara kunniga inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT).

Nyckeln till framgång är att fokusera på att väcka, och ta tillvara på intresset för IT, teknik och naturvetenskap redan i unga år. Inte bara skolan, utan fritiden spelar också en avgörande roll för att stimulera intresset för teknik, kombinationen har visat sig vara viktig.

Det finns flera fördelar med att bygga engagemang tidigt. När man börjar programmera utvecklar man inte enbart sina kreativa sidor och sitt logiska tänkande, utan man får även använda och utveckla sina matematikkunskaper och ofta även träna på sin engelska. Detta är förmågor som blir allt viktigare både i Sverige och på den globala marknaden.

För att bli riktigt bra och lära sig ett ämne på djupet måste man få lägga mycket sammanhängande tid på det. Man behöver tillfällen att prata med andra som sysslar med samma sak och man behöver stöd. Vi vill att Hello World! ska vara en ledande kraft för att åstadkomma detta. Tillsammans med andra intresserade företag, organisationer och individer kan vi gemensamt bidra till att motivera och inspirera alla unga som kommer att driva Sveriges digitala utveckling och konkurrenskraft i framtiden.

Vi behöver fler barn och ungdomar som intresserar sig för digitalt skapande. Vi vill bygga morgondagens digitala stjärnor – både entreprenörer och i traditionella företag!


Bli partner

 

Fokus mångfald

 

Borde inte de människor som skapar våra digitala världar och framtidens teknologi, vara en spegelbild av de som sedan använder den?

Så är det inte idag.
Om vi enbart tittar på programmerare, som idag är det vanligaste yrket i Stockholm, och totalt sett fler än alla grundskollärare i landet, så är endast var femte programmerare i Sverige en kvinna! Och chansen att barn och ungdomar vars föräldrar inte är akademiker ska utbilda sig till ingenjörer är dessvärre väldigt liten – hela 71% av dagens ingenjörsstudenter kommer från akademikerhem!

Dessvärre är det fortsatt få unga tjejer som söker IT-relaterade utbildningar. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen kvinnor i IKT-sektorn sedan 2005 minskat från 22 till 20 procent och en undersökning från Insight Intelligence visar att endast fem procent av kvinnor mellan 16 och 30 år är intresserade av ett jobb inom data/IT.

Vi går alltså miste om en massa begåvningar, nya idéer och uppfinningar så länge som mångfalden inom digitalt skapande inte speglar samhället i stort.

Därför ägnar Hello World! särskilt mycket energi och fokus på att skapa bättre förutsättningar för att fler tjejer intresserar sig för digitalt skapande, och vi  genom riktade satsningar verkar vi för att mångfalden inom dessa yrkeskategorier generellt sett blir ännu bättre.

Våra stadgar

Fakta om Hello World!

Hello World! är en allmännyttig ideell förening som bildades den 21 maj 2015.

BAKGRUND

När David, då 12 år, började intressera sig för programmering upptäckte Ulrika och Dag som hans föräldrar, till sin stora förvåning, att det fanns mycket begränsat med möjligheter att utveckla detta intresse tillsammans med andra på fritiden.

De bestämde sig för att göra något åt saken och grundade i maj 2015 Hello World! Ideell Förening. Till vår stora glädje var de inte ensamma om att tycka att detta är en oerhört viktig fråga för Sverige och våra barns och ungdomars framtid. Responsen har varit fantastisk, fler och fler företag och organisationer väljer att blir Hello World! Partners och Hello World! är nu på väg att bli en plattform som verkligen kan göra skillnad. Intresset för att åka på läger är jättestort. Totalt har föreningen redan över 16 000 medlemmar.


ORGANISATION

Verksamheten leds av vår Generalsekreterare MARIA Arneng tillsammans med SARA Danielsson som ansvarar för kommunikation och studioutvecklingMaria har en bakgrund från näringslivet och har de senaste 10 åren mycket framgångsrikt byggt upp Läxhjälpen. Sara som är civilingenjör från KTH var med som en av våra första ledare och har sedan som projektledare lett läger, utvecklat studiomaterial och jobbat med kommunikation.

Projektledarteamet med MIKAELA Wennerkvist som Team Lead jobbar med organisation av våra läger, meetups och övriga events samt med att engagera fler Partners. Som projektledare och koordinatörer jobbat även Arsema Kugelberg och Julia Söderberg.

KATARINA, med lång erfarenhet som ekonom sköter vår ekonomi och administration.

VÅRA LEDARE, studenter inom data/IT och pedagogik, utvecklar lägerinnehåll samt inspirerar och tar hand om våra deltagare under såväl läger som meetups.

Grundarna ULRIKA och DAG leder och jobbar i styrelsen samt stöttar fortsatt Hello World!-teamet med affärsutveckling och med att engagera ytterligare Hello World! Partners.

Ulrika har en bakgrund som partner på BCG och grundare av investeringsföretaget Fagerberg & Dellby och är ledamot i styrelserna för Lifco, Kavli, SJ och Cybercom. Dag har en lärarutbildning i botten och bakgrund på SVT där han under många år jobbat i gränslandet mellan produktion och teknik.

Till vår hjälp har vi proffsresurser från Cybercom (web), Roschier (juridik) samt vår revisor Mattias Johansson och hans team på KPMG.

Vi har också stor hjälp av engagerade medarbetare hos våra Hello World! Partners.


STYRELSE

Ulrika Dellby, grundare och arbetande styrelseordförande Hello World!
Dag Wolters, grundare Hello World!
Thomas Backteman, Kommunikationsdirektör PostNord
Niklas Flyborg, VD Cybercom
Sofia Gerstenfeld, VD Visma Enterprise
Lars Kullberg, Försäljnings- och marknadschef Capgemini
Maria Rosendahl, Enhetschef Kompetensförsörjning Teknikföretagen
Krister Svensson, Chef Privatförsäljning SJ
Anna-Clara Söderbaum, VD Omegapoint
Charley Nyström Tesch,  PR & Communications King
Jonas Torstendahl, Microsoft
Johan Schiptjenko, Genesis IT (suppleant)

Våra stadgar