Vi tänder framtidens digitala stjärnor!

HELLO WORLD! ÄR EN ALLMÄNNYTTIG IDEELL FÖRENING SOM HAR I SYFTE ATT FRÄMJA DIGITALT SKAPANDE. DET GÖR VI GENOM ATT ORDNA LÄGER OCH MEETUPS PÅ SKOLLOV OCH HELGER FÖR BARN OCH UNGA FRÅN HELA SVERIGE.

Sverige är idag en ledande nation i den digitala utvecklingen. Internationella tungviktare som Skype, Spotify och Klarna är sprungna ur den digitala revolutionen och idag är programmerare det vanligaste yrket i Stockholms län. Behovet växer så snabbt att ett kompetensunderskott på 60 000 personer förväntas finnas i IT-sektorn redan år 2020. IT-kompetens kommer dessutom behövas hos allt fler, även utanför IT-branschen.

Hello World! ser därför att det finns ett behov av att uppmuntra och sprida kunskapen om digitalt skapande bland framtidens entreprenörer och medarbetare. Med oss har vi ett brett nätverk av partners från svenskt näringsliv, universitet och högskolor, stiftelser, offentlig sektor och ideella organisationer.

Hello World! ska bidra till att stärka Sveriges framtida konkurrenskraft genom att främja digitalt skapande – både hos de redan frälsta och hos de som ännu inte funnit intresset. Vi är måna om att rekrytera ledare och deltagare som väl avspeglar det svenska samhället – och vi vill ha en god balans mellan tjejer och killar. För att så många som möjligt ska kunna delta erbjuder vi också subventionerade deltagaravgifter som är baserade på hushållsinkomst.


VÅRT MÅL

är att Sverige i framtiden ska ha tillräckligt med IT-kompetens för att säkra vår konkurrenskraft.

VÅR VISION

är att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla ungdomar oavsett tidigare förkunskaper.

VI SKA NÅ DIT GENOM ATT…
  • Erbjuda läger och meetups med inriktning mot digitalt skapande till Sveriges barn och ungdomar
  • Skapa en mentorplattform där barn och ungdomar kan utbyta idéer och lärdomar samt coachas av erfarna programmerare

 

FÖR OSS ÄR DET SJÄLVKLART ATT:
  • Framtidens digitala stjärnor består av lika många tjejer som killar! Så är det på våra läger.
  • Alla ska ha råd att vara med! Därför anpassar vi deltagaravgifter efter hushållsinkomst.

 

Till 2020 ska vi tända minst 10 000 digitala stjärnor!

Bli medlem!

Varför behövs Hello World!?

I framtiden kommer majoriteten av samhällets produkter och tjänster på ett eller annat sätt vara uppkopplade mot nätet. Redan idag bygger många vardagliga saker och ting på digitala konstruktioner. Till exempel nyckeln till tändningslåset, bankärendet, flygresans rutt eller tvättmaskinens inställningar för temperatur, centrifug och tid.

Ju fler produkter och tjänster som blir digitaliserade, desto fler personer måste vara kunniga inom informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Redan idag finns det kompetensbrist inom yrken som mjukvaru- och systemutvecklare, IT-arkitekter och projektledare. Enligt IT & Telekomföretagen kommer Sverige år 2020 ha en brist på 60 000 personer i IKT-sektorn.

Hello World! vill bidra till Sveriges digitala framtid och kompetensförsörjning på detta område. Därför vill vi engagera barn och ungdomar över hela Sverige i digitalt skapande. Det finns flera fördelar med att bygga engagemang tidigt. När man börjar programmera utvecklar man inte enbart sina kreativa sidor och sitt logiska tänkande, utan man får även använda och utveckla sina matematikkunskaper och ofta även träna på sin engelska. Detta är förmågor som blir allt viktigare både i Sverige och på den globala marknaden.

Vi tror att det är viktigt att stärka IKT-relaterade kunskaper hos barn och unga för att öka deras attraktivitet på framtidens arbetsmarknad. Här kan vi vuxna, överallt i landet, bidra. Hello World! engagerar svenskt näringsliv, universitet och högskolor, stiftelser, offentlig sektor och ideella organisationer med målsättningen att tillsammans göra digitalt skapande tillgängligt för barn och ungdomar över hela landet.

För att bli riktigt bra och lära sig ett ämne på djupet måste man få lägga mycket sammanhängande tid på det. Man behöver tillfällen att prata med andra som sysslar med samma sak och man behöver stöd. Vi vill att Hello World! ska vara en ledande kraft för att åstadkomma detta. Tillsammans med andra intresserade företag, organisationer och individer kan vi gemensamt bidra till att motivera och inspirera alla unga som kommer att driva Sveriges digitala utveckling och konkurrenskraft i framtiden.

Vi behöver fler barn och ungdomar som intresserar sig för digitalt skapande. Vi vill bygga morgondagens digitala stjärnor – både entreprenörer och i traditionella företag!

 


Fokus mångfald

Borde inte de människor som skapar våra digitala världar och framtidens teknologi, vara en spegelbild av de som sedan använder den?

Så är det inte idag.
Om vi enbart tittar på programmerare, som idag är det vanligaste yrket i Stockholm, och totalt sett fler än alla grundskollärare i landet, så är endast var femte programmerare i Sverige en kvinna! Vi går alltså miste om en massa begåvningar, nya idéer och uppfinningar så länge som mångfalden inom digitalt skapande inte speglar samhället i stort.  Dessvärre är det fortsatt få unga tjejer som söker IT-relaterade utbildningar. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att andelen kvinnor i IKT-sektorn sedan 2005 minskat från 22 till 20 procent och en undersökning från Insight Intelligence visar att endast fem procent av kvinnor mellan 16 och 30 år är intresserade av ett jobb inom data/IT.

Därför kommer Hello World! att ägna särskilt mycket energi och fokus på att skapa bättre förutsättningar för att fler tjejer intresserar sig för digitalt skapande, men vi kommer också att verka för att mångfalden inom dessa yrkeskategorier generellt sett blir ännu bättre. För att säkerställa att vi inte missar några blivande digital stjärnor, har vi differentierade lägeravgifter som är beroende av hushållsinkomst.


Fakta om Hello World!

Hello World! är en allmännyttig ideell förening som bildades den 21 maj 2015.

BAKGRUND

När David, då 12 år, började intressera sig för programmering upptäckte vi, Ulrika och Dag som hans föräldrar, till vår stora förvåning, att det fanns mycket begränsat med möjligheter att utveckla detta intresse tillsammans med andra på fritiden.

Vi bestämde oss för att göra något åt saken och grundade i maj 2015 Hello World! Ideell Förening. Till vår stora glädje var vi inte ensamma om att tycka att detta är en oerhört viktig fråga för Sverige och våra barns och ungdomars framtid. Responsen har varit fantastisk, fler och fler företag och organisationer väljer att blir Hello World! Partners och Hello World! är nu på väg att bli en plattform som verkligen kan göra skillnad. Intresset för att åka på läger är jättestort. Totalt har föreningen redan över 12 000 medlemmar.


ORGANISATION
Grundarna ULRIKA, med en bakgrund som partner på BCG och grundare av investeringsföretaget Fagerberg & Dellby samt nu ledamot i styrelserna för Lifco, Kavli, SJ och Cybercom, och  DAG, med en lärarutbildning i botten och bakgrund på SVT där han under många år jobbat i gränslandet mellan produktion och teknik, jobbar med övergripande ledning, affärsutveckling och med att engagera ytterligare Hello World! Partners.
Projektledarteamet med MIKAELA, SOFIE, ANNA och NIKLAS under ledning av vår COO Anders jobbar med organisation av våra läger, meetups, övriga events samt med att engagera fler Partners.
FREDRIK, som studerar data på KTH, spårledare 2016 och 2017, ansvarar för utbildningsinnehåll och upplägg i våra studios och jobbar med rekrytering och utveckling av ledargruppen.
KATARINA, med lång erfarenhet som ekonom sköter vår ekonomi och administration.
VÅRA LEDARE, tjejer och killar som pluggar data/IT och pedagogik, utvecklar lägerinnehåll samt inspirerar och tar hand om våra deltagare under såväl läger som meetups.

Till vår hjälp har vi proffsresurser från JKL (kommunikation), Cybercom (web), Triggerfish (WordPress), Roschier (juridik) samt vår revisor Mattias Johansson och hans team på KPMG.

Vi har också stor hjälp av engagerade medarbetare hos våra Hello World! Partners.


STYRELSE

Ulrika Dellby, grundare och arbetande styrelseordförande Hello World!
Dag Wolters, grundare och generalsekreterare Hello World!
Thomas Backteman, Kommunikationsdirektör PostNord
Sara Danielsson, fd lägerchef Hello World!, grundare Zifro
Niklas Flyborg, VD Cybercom
Sofia Gerstenfeld, VD Visma Enterprise
Maria Grimberg, VD/Partner JKL Group
Charley Nyström Tesch,  PR & Communications King
Krister Svensson, Chef Privatförsäljning SJ
Anna-Clara Söderbaum, VD Omegapoint
Jonas Torstendahl, Microsoft
Johan Schiptjenko, Genesis IT (suppleant)

Våra stadgar