Vi tänder framtidens digitala stjärnor

Alla är välkomna! Nybörjare eller avancerad, kille, tjej eller icke-binär, vem du än är eller var du kommer ifrån. Vi verkar aktivt för att öppna dörren till STEAM* för fler. Vi gör digitalt skapande tillgängligt för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar.

*science, technology, engineering, arts & mathematics

VARFÖR VI BEHÖVS

Den digitala utvecklingen sker oerhört snabbt, vilket ger en föränderlig arbetsmarknad där grundläggande digital kompetens kommer att bli en förutsättning för allt fler jobb. Behovet växer och redan nu finns ett kompetensunderskott på 70 000 personer i IT-sektorn*. Sverige ligger i framkant när det gäller digitaliseringen, men det finns stora skillnader i de digitala möjligheter som erbjuds våra barn och unga. När föräldrarna inte är akademiker är chansen att deras barn kommer att utbilda sig till ingenjör liten, knappt tre av tio av dagens ingenjörsstudenter kommer från icke-akademikerhem. Samtidigt är kvinnor kraftigt underrepresenterade inom IT-relaterade yrken, exempelvis är enbart två av tio programmerare kvinnor.

Skolans främsta uppgift, att ge alla barn en likvärdig utbildning, har inte lyckats att hänga med i den digitala omställningen. Skolsegregationen har ökat drastiskt bara de senaste tio åren och barn och unga får idag inte samma förutsättningar och stöd för att klara skolan, utvecklas och nå sin fulla potential. Hur du som barn klarar dig och vilka framtidsmöjligheter du ges avgörs i stor utsträckning av vilken utbildningsnivå dina föräldrar råkar ha, storleken på plånboken, vart du är född och vilken skola du går i.

För att skapa en bra grund för ett demokratiskt samhälle behöver alla barn ha rätt till en god och likvärdig utbildning, inte minst inom de ämnen som driver digitaliseringen. En nyckel är att väcka och ta tillvara på intresset för naturvetenskap, teknik, ingenjörskap, konst och matematik (STEAM) redan i unga år, och utifrån barn och ungas egna idéer och kraft.

Hello World! finns för att alla barn och unga i Sverige ska få tillgång till samma digitala möjligheter. Att de som skapar våra digitala världar och framtidens teknologi är en spegelbild av de som sedan kommer använda och påverkas av den är en demokratifråga. Alla ska få tillgång till ett verktyg som skapar möjligheter och innebär makt, oavsett vad man sen väljer att göra.

Hello World! är en plats där barn och unga från alla håll möts och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Vi är på en resa där vi vill ger ALLA barn och unga chansen att inspireras, lära sig, ha roligt, träffa nya vänner, få nya förebilder, utveckla sin kreativitet och logiska tänkande och få tillgång till verktyg som öppnar helt nya dörrar för framtiden.

* IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens

VISION & MÅL

Vår vision är att göra digitalt skapande tillgängligt för alla barn och unga, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vårt mål är att säkerställa kompetensbehovet inom naturvetenskap, teknik- och IKT-sektorn för ett konkurrenskraftigt Sverige.

VÅR MODELL

VÅR METOD

INTRESSEBASERAT – Innehållet i våra 16 olika studios utgår från barn och ungas egna intressen – det ska finnas en ingång för alla – och vi vill uppmuntra till att kombinera sina olika intressen hos oss! Vi varvar alltid skapandet i våra studios med andra aktiviteter, som involverar fysisk rörelse i någon form.

SOCIAL KONTEXT – På våra aktiviteter möts barn och unga från Sveriges alla hörn och många nya vänskapsband knyts. Nya förebilder i våra ledare, som breddar bilden och krossar fördomar om vilka som kan vara intresserade av teknik, är en minst lika viktig del av den sociala kontexten.

SKAPARGLÄDJE – I våra studios fokuserar vi på det kreativa digitala skapandet, med stort utrymme för fantasi och frihet att skapa det man vill utifrån sina egna tankar och idéer. Utifrån behov lägger vi till nya verktyg till den digitala verktygslådan, så sker lärandet i bara farten.

TEKNIKFÖRETAGEN ❤️ HELLO WORLD!

Hello World!s Founding Partner är Teknikföretagen. Här berättar Maria Rosendahl från Teknikföretagen varför de väljer att stötta oss.

HÄNG MED PÅ RESAN

▶︎ BLI MEDLEM

Vi är en ideell förening där det är gratis att bli medlem. Bli medlem idag, och delta i vår verksamhet imorgon! Det är självklart gratis att bli medlem. Bli medlem här.

▶︎ BLI LEDARE

Inspirera, dela med dig av din kunskap och väx genom att få andra att växa! Läs mer om att bli ledare här.

▶︎ BLI PARTNER

Var med och möjliggör för fler barn och unga att utforska STEAM, och bidra till Sveriges kompetensförsörjning. Som partner kan du stötta finansiellt, pro bono och via andra engagemang. Läs mer om att bli partner här.

HÅLL DIG UPPDATERAD

LinkedIn
Facebook
Instagram

🚀 Få vårt nyhetsbrev

ORGANISATION

Hello World! är en allmännyttig ideell förening som grundades 2015.

Verksamheten leds sedan 2019 av Generalsekreterare Maria Arneng. Maria har en bakgrund från näringslivet och kommer senast från Läxhjälpen där hon under 10 år mycket framgångsrikt byggt upp organisationen från starten.

Kansliet består förutom Maria av Maisa Ek, Sara Danielsson, Julia Söderberg, Malin Häggström, Mahdi Akbari och Karin Hallström. Kontaktuppgifter till alla i kansliet finns här.

En viktig del av vår organisation är våra Ledare! Studenter inom data/IT och pedagogik som utvecklar våra studios och inspirerar och tar hand om våra deltagare under såväl läger som meetups.

Vi har även professionell hjälp från från Knowit (web), Roschier (juridik) samt vår revisor Mattias Johansson och hans team på KPMG.

Vi har också stor hjälp av engagerade medarbetare hos våra Hello World! Partners.

Våra stadgar →

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Ladda ner verksamhetsberättelse ↓

STYRELSE

Ergin Özdemir (styrelseordförande), social entreprenör & föreläsare
Niklas Flyborg, VD, Cybercom
Sofia Gerstenfeld, VD, Visma Enterprise
Maria Guggenberger, Head of CSR & Sustainability, ATG
Lars Kullberg, Försäljnings- och marknadschef, Capgemini
Jakob Lagander, VD, 3 Step IT
Sofie Borck Janeheim, Technical Specialist, Microsoft
Elin Östblom, Kommunikatör, Teknikföretagen
Krister Svensson, Försäljningschef, SJ
Anna-Clara Söderbaum, VD, Omegapoint

PARTNERS

Hello World!s Founding Partner är Teknikföretagen. Utöver Teknikföretagen har vi en mängd Partners från näringslivet och stiftelser. Läs mer om alla våra partners här.

STARTEN PÅ RESAN

Hello World! grundades i maj 2015 av Ulrika Dellby och Dag Wolters.

När deras son började intressera sig för programmering upptäckte Ulrika och Dag till sin stora förvåning att det fanns mycket begränsat med möjligheter att utveckla detta intresse tillsammans med andra på fritiden. Detta trots att denna kompetens kommer bli viktigare och viktigare framöver i vårt samhälle.

De bestämde sig för att göra något åt saken! De upptäckte snabbt att de inte var ensamma om att tycka att detta var en viktig fråga för våra barn och unga och för Sverige. På kort tid mobiliserade de näringslivet att vara med på resan, engagerade studenter som inspiratörer och nådde ut till första grupperna av barn och unga från hela Sverige som under sommaren 2016 fick utforska världen av digitalt skapande tillsammans på Hello World!s första sommarläger.

Ulrika och Dag drev sedan föreningen operativt under några år, för att sedan fokusera mer på styrelsearbetet och finansiering. I april 2021 lämnade Ulrika över ordförandeklubban till vår nye ordförande Ergin Özdemir.