Bli värd för en Hello World! Meetup!

Som Hello World! Partner värd för meetup bidrar ni till att fler tjejer och killar i åldern 8-18 får upptäcka och utveckla kunskaper om digitala verktyg. Ni är med och skapar framtidens digitala stjärnor och bidrar därmed till att stärka Sveriges konkurrenskraft.


Vad innebär det att vara värd för en Hello World! Meetup?

När ni är värd för en Meetup fylls era lokaler av barn och ungdomar som vill lära sig mer om digitalt skapande och ledare som är högskolestudenter med betydelsefull kunskap inom området! Meetupeventet genomförs vanligtvis under en söndag och döps i ert namn. Ni kan marknadsföra evenemanget såväl externt som internat och ni syns i vår marknadsföring, vid anmälan och inför alla som deltar på själva eventet!

Ni har också möjlighet att engagera era anställda som volontärer under er Meetup och att komplettera vårt kursutbud med en egen workshop på ett spännande tema!

Som Star/Main/Associate Partner har ni möjlighet att vara värd för meetup i någon av våra nuvarande Meetupstäder Stockholm, Göteborg och Växjö. I mån av plats finns ibland även möjlighet för Supporting Partners att vara meetupvärd och då utgår en arrangemangsavgift på 25.000 kr per Meetup.

Läs mer om vårt Partnerkoncept.

Hur går det till?

Kontakta oss på info@helloworld.se. Därefter går en av våra projektledare igenom upplägget med er för att säkerställa att era lokaler fungerar för vårt Meetupkoncept och bokar in ett lämpligt datum för er Meetup.

Hello World! står för:

 • Marknadsföring av Meetup på hemsida och sociala medier
 • Deltagaradministration (kursutbud, biljettförsäljning inkomstbaserade avgifter 0-200 kr/deltagare, gruppindelning, utvärdering)
 • Meetupvärd – personalansvarig för Hello World! ledare
 • Ledare och utbildningskoncept
 • Lånedatorer (begränsat antal, bokas vid anmälan)

Värdföretaget står för:

 • Fika och tre priser till avslutande tävling
 • Marknadsföring av event i egna kanaler
 • Frivilligt: Möjlighet att presentera sig för deltagare och ledare under ca 10 minuter
 • Frivilligt: Egen workshop på spännande tema för deltagare eller föräldrar
 • Frivilligt: Möjligt att stå för deltagaravgifter för t.ex. anställda eller kunder. Faktureras i efterhand.
 • Lokaler kl 12-17, med platsansvarig person
  Era lokaler behöver ha välfungerande wifi och ventilation, samlingsplats med bildskärm och fikaställe för alla deltagare, samt minst 5 (gärna fler) konferensrum/utrymmen med projektor/bildskärm och med plats för minst 8 (gärna fler) deltagare i varje.