Bli värd för en Hello World! Meetup!

Vill ditt företag bli Hello World! Partner och bidra till att fler tjejer och killar i åldern 8-18 får upptäcka och utveckla kunskaper om digitala verktyg? Vill ni vara med och skapa framtidens digitala stjärnor och därmed bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft? Då har du hamnat rätt.


Vad innebär det att vara värd för en Hello World! Meetup?

När ni är värd för en Meetup fylls era lokaler av barn och ungdomar som vill lära sig mer om digitalt skapande och ledare som är högskolestudenter med betydelsefull kunskap inom området! Meetupeventet genomförs vanligtvis under en söndag och döps i ert namn. Ni syns i vår marknadsföring, vid anmälan och inför alla som deltar på själva eventet!

Ni har också möjlighet att engagera era anställda som volontärer under er Meetup och att komplettera vårt kursutbud med en egen workshop på ett spännande tema!

Varför vara värd för en Hello World! Meetup?

▪ Synlighet i våra sociala kanaler och på Hello World!s webbsida i samband med marknadsföringen av Meetupen
▪ Synlighet för våra ledare (främst högskolestudenter inom teknik/data), deltagare och föräldrar
▪ Stora möjligheter att marknadsföra engagemanget både internt/externt och berätta om hur företaget ägnar sig åt konkret CSR-arbete

I våra nuvarande Meetupstäder Stockholm, Göteborg och Växjö står ni för värdskapet (lokaler, fika, 3 priser) och betalar en arrangemangsavgift på 25.000 kr per Meetup och med denna sponsring blir ni också Hello World! Supporting Partner!

Våra Associate/Main/Star Partners betalar ingen arrangemangsavgift och har förtur att vara Meetupvärd.

 


Bli Founding Partner/Co-founder av Meetup på ny ort?
För att starta på en ny ort behöver vi en grupp av partners som tillsammans åtar sig att vara Meetupvärd vid sammanlagt ca 30 tillfällen första året, medverka vid lansering, delfinansiera uppstarten med projektspecifik finansiering samt att det finns stipendier riktade till regionen. Founding partners/Co-founders får extra synlighet vid rekrytering och utbildning av ledare och lokalt ansvarig projektledare samt vid marknadsföring av Meetup-program till hushåll med barn. För att vara Founding Partner för en ny region krävs att man är Main Partner samt att man är med och finansierar uppstarten med särskilt etableringsstöd.


    •

Hur går jag tillväga för att bli värd för en Meetup

Börja med att fylla i intresseanmälan nedan.

Därefter tar en av våra projektledare kontakt med er för att säkerställa att era lokaler fungerar för vårt Meetupkoncept och bokar in ett lämpligt datum för er Meetup.

Hello World! står för:

 • Marknadsföring av Meetup på hemsida och sociala medier
 • Deltagaradministration (kursutbud, biljettförsäljning inkomstbaserade avgifter 0-300 kr/deltagare, gruppindelning, utvärdering)
 • Meetupvärd – personalansvarig för Hello World! ledare
 • Ledare och utbildningskoncept
 • Lånedatorer (begränsat antal, bokas vid anmälan)

Värdföretaget står för:

 • Fika och tre priser till avslutande tävling
 • Marknadsföring av event i egna kanaler
 • Frivilligt: Möjlighet att presentera sig för deltagare och ledare under ca 10 minuter
 • Frivilligt: Egen workshop på spännande tema för deltagare eller föräldrar
 • Frivilligt: Möjligt att stå för deltagaravgifter för t.ex. anställda eller kunder. Faktureras i efterhand.
 • Lokaler kl 12-17, med platsansvarig person
  Era lokaler behöver ha välfungerande wifi och ventilation, samlingsplats med bildskärm och fikaställe för alla deltagare, samt minst 5 (gärna fler) konferensrum/utrymmen med projektor/bildskärm och med plats för minst 8 (gärna fler) deltagare i varje.


Arrangemangsavgiften på 25.000 kronor faktureras när datum för Meetup bokats in.

Enkelt, eller hur? Fyll i intresseanmälan nedan så kör vi!