Camps 2021

Åtgärder och anpassningar med hänsyn till covid-19

Vi har tagit fram denna sida i syfte att besvara frågor som är relaterade till covid-19 inför sommarens lägerverksamhet. Detta dokument är ett komplement till våra Köpvillkor som godkänns i samband med bokning, och som även har uppdaterats med hänsyn till covid-19-situationen. Hello World!s hållning är att i den mån det går genomföra lägerverksamhet som är möjlig ur smittskyddssynpunkt i sommar. Vi är måna om att så många som möjligt kommer ges chansen att boka in sig utan bindande kostnader vid en förändrad situation till följd av covid-19.

Vi har utgått från Folkhälsomyndighetens restriktioner. Våra riktlinjer bygger på eget ansvar och tillit. Frågor och svar kan komma att uppdateras under våren och försommarens gång beroende på vilka direktiv och allmänna råd Folkhälsomyndigheten ger och vi hoppas att ni ska ha förståelse för detta.Vi hoppas få träffa ditt barn på Hello Worlds! Camp i sommar!