Bli Hello World! Partner och var med och tänd minst 10 000 digitala stjärnor till 2020!

Vill du/ni också vara med och bidra till att Sverige i framtiden har tillräckligt med IT-kompetens för att säkra vår konkurrenskraft? Hjälp oss då att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla ungdomar så att tillräckligt många framtida digitala stjärnor kan tändas!

Det behövs många, stora som små, Hello World! Partners som bidrar både med finansiellt stöd och pro-bono med de resurser som behövs i verksamheten. Med hjälp av ert stöd kan vi erbjuda differentierade deltagaravgifter för de som behöver.

Alla som bidrar med minst 15 tkr  innevarande år, företag, individer, stiftelser och andra organisationer, är Hello World! Partners och får möjlighet att synas på vår webbsida och i samband med verksamheten. På så vis exponeras ert varumärke därmed för framtida digitala stjärnor, våra Hello World!-ledare samt för allmänheten och näringslivet i stort.
Ju större bidrag, desto mer synlighet!


Hela det ackumulerade åtagandet räknas – inklusive framtida åtaganden reglerade i partneravtal. Pro-bonoresurser värderas till marknadsvärde.  Mer omfattande och längre samarbeten regleras genom att vi ingår partneravtal. Finansiellt stöd (minst 15 000 kronor) faktureras som sponsring. Även mindre bidrag (<15 000 kronor) gör självklart nytta och tas tacksamt emot direkt till swish eller bankgiro (utan faktura).


Stipendier
Det finns också möjlighet att rikta finansiellt stöd genom att utlysa ett eller flera stipendier i företagets namn som ger en utvald individ (dock minst 50% tjejer) en lägervecka samt ett års gratis deltagande på Hello World! Meetups under 1 år. Ett Hello World! stipendium kostar 15 000 kronor.

 

Instifta stipendium!