Bli Hello World! Partner och var med och tänd digitala stjärnor!

Vill du/ni också vara med och bidra till att Sverige i framtiden har tillräckligt med IT-kompetens för att säkra vår konkurrenskraft? Hjälp oss då att göra digitalt skapande lättillgängligt för alla ungdomar så att tillräckligt många framtida digitala stjärnor kan tändas!

Det behövs många, stora som små, Hello World! Partners som bidrar både med finansiellt stöd och pro-bono med de resurser som behövs i verksamheten. Med hjälp av ert stöd kan vi erbjuda en verksamhet som når hela Sveriges barn och ungdomar och genom stipendier och reducerade deltagaravgifter se till att alla har råd att vara med!

Alla som bidrar med minst 25 tkr  innevarande år – företag, individer, stiftelser och andra organisationer – är Hello World! Partners och får möjlighet att synas på vår webbsida och i samband med verksamheten. På så vis exponeras ert varumärke för framtida digitala stjärnor, våra Hello World!-ledare samt för allmänheten och näringslivet i stort.
Ju större bidrag, desto mer synlighet!


Hela det ackumulerade åtagandet räknas – inklusive framtida åtaganden reglerade i partneravtal. Pro-bonoresurser värderas till marknadsvärde.  Mer omfattande och längre samarbeten regleras genom att vi ingår partneravtal. Finansiellt stöd faktureras som sponsring. Även mindre bidrag gör självklart nytta och tas tacksamt emot direkt till swish eller bankgiro (utan faktura).


Stipendier
Det enklaste sättet att stötta Hello World! är att instifta ett eller flera stipendier i företagets namn. Varje stipendium ger en utvald individ möjlighet att delta under en lägervecka och på Hello World! Meetups under ett år utan deltgaravgift. Varje stipendium möjliggör dessutom reducerade avgifter för ytterligare ca 4 deltagare från hushåll med lägre inkomst. Ett Hello World! stipendium kostar 25 000 kronor.

Vill ni bli en större Partner och ingå avtal fyller ni i formuläret nedan så kontaktar vi er inom kort!

 

Instifta stipendium!
  • Bli Hello World! Partner